KONUT YÖNETİM A.Ş.

Son yıllarda ülkemizde büyük bir kalkınma hamlesi ve ekonomik istikrarın olduğu, Toplu Yapılar ve Kentsel Dönüşümde de önemli değişim ve yeniliklerin yaşandığı inkar edilemez bir gerçektir. Özellikle inşaat ve yapı sektöründe hızlı bir değişim gözlenmekte olup kalabalıklaşan toplumlarda ortak yaşam koşulları giderek zorlaşmakta, düzeni korumaya çalışan yasaların sayısı da giderek artmaktadır. Bu durum, içinde yaşadığımız binaların yönetimini de çok yakından ilgilendirmektedir. Bina ve Toplu Yapı yönetimi gerek yasal, gerek mali, gerekse sosyal yükümlülüklerinin olması açısından ve deneyim gerektirdiğinden gelişmiş ülkelerde önemli bir sektör haline gelmiştir. Ancak ülkemizde bu konu henüz gelişmekte olan bir iş kolu olduğundan, içinde yaşadığımız mekanlar çoğu kez yeterli deneyime sahip olmayan kişiler ve/veya hatır için bu görevi üstlenen kişiler tarafından yönetilmektedir. Bu bağlamda, birçok kez hukuksal ve mali sorunlarla karşı karşıya kalınmakta ve konular yasal mercilere intikal etmektedir. Profesyonel kadrolar denetiminde ve "maksimum hizmet, minimum aidat" ilkesiyle hareket eden KONUT YÖNETİMİ A.Ş. sorunsuz yaşam alanları oluşturma ve yönetme konseptinin gerektirdiği uzmanlıktan taviz vermeden yürütmüş olduğu faaliyetlerini, sizlerden aldığı güvenle daha yüksek hedeflere taşımak doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürmek öncelikli hedefimizdir. Dün bugün ve yarında ele aldığımız projelerin "konut ve dükkan değerini arttırarak ürettiğimiz "katma değere" yakışan perspektifle siz değerli sakinlerimizin memnuniyetine layık olmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Çalışma prensibimiz; birlikte yaşam kültürünü geleneksel komşuluk ilişkilerimizi bozmadan; modern, çağdaş, metropol yaşamına uyumlu, koruyucu ve paylaşımcı yeni yaşam alanları oluşturmaktır.